Helpdesk Aanbesteden is een Fullservice dienstverlener en innovatiepartner op het gebied van aanbesteden. Aanbesteden is een complex terrein, waarin menig betrokkene aangewezen is op aanvullende expertise. Helpdesk Aanbesteden fungeert als de kennisbank en dienstverlener rondom het fenomeen aanbesteden. Waaronder Europees, Nationaal en Meervoudig Onderhands aanbesteden. Ook het bedrijfsleven past steeds vaker de inkoopmethode van aanbesteden toe. 

Het is onze ambitie betrokkenen rondom aanbesteden, zowel aan de kant van de aanbestedende diensten als aan de kant van de inschrijvende partijen, op een hoger aanbestedingsvolwassenheidsniveau te brengen. Wij dragen kennis over, bieden capaciteit en producten & Diensten. De Helpdesk fungeert als uw hulplijn bij aanbesteden, ook bij acute en spoedeisende vragen. Helpdesk Aanbesteden biedt strategisch en praktisch inzicht in de mogelijkheden binnen de wettelijke kaders zowel vanuit inkoop- als verkoopperspectief. 

Bekijk ons trainingsaanbod of bel 070-8895069 of vul ons contactformulier in.


Wordt nu ook lid van de Helpdesk Aanbesteden LinkedIn groep: