John Kauerz

Nieuwe Europese drempelbedragen voor 2022 en 2023

De drempelbedragen voor 2022-2023 zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie van 11 november 2021 (Pb EU L 398). De drempelbedragen zijn licht gestegen t.o.v. de huidige drempelbedragen. Deze nieuwe drempelbedragen gelden vanaf 1 januari 2022 en zijn weer vastgesteld voor twee jaar. De drempelbedragen voor Sociale en andere Specifieke (SAS) diensten blijven…

Hoe gaat Helpdesk Aanbesteden om met de ontwikkelingen rond het Coronavirus?

Helpdesk Aanbesteden heeft haar live open inschrijf opleidings- en trainingsactiviteiten weer hervat in lijn met RIVM richtlijnen. De toch al kleine groepen (max 15 deelnemers) zijn nu verder verkleind tot maximaal 10 deelnemers terwijl de trainingsruimte is vergroot. Daarnaast heeft de trainingslocaties Corona-protocollen opgesteld om de activiteiten weer te kunnen hervatten binnen de richtlijnen van…

Drempelbedragen 2020-2021 bekendgemaakt

De nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie van 31 oktober 2019 (Pb EU L 279/23). De drempelbedragen gaan voor het eerst sinds lange tijd iets omlaag (3,5%). Drempelbedrag voor opdrachten voor werken en concessieovereenkomsten verlaagd naar € 5.350.000,- het drempelbedrag voor opdrachten van decentrale overheden voor leveringen…

Mogelijk ongeoorloofde staatssteun aan TenderNed

De uitkomst van een rechtszaak bij het Europees Hof kan mogelijk gevolgen hebben voor een eventuele beslissing om te stoppen met TenderNed. Op 6 april 2012 heeft een verzameling van Nederlandse leveranciers van e-Tendering systemen een klacht ingediend bij de Commissie om vast te laten stellen of TenderNed ongeoorloofde staatssteun krijgt van de Nederlandse overheid.…

Raamovereenkomsten in het Aanbestedingsrecht

Nieuwe richtlijnen van het Europees Hof Raamoverkomsten zijn bij aanbestedingen vaak een voorbereidende stap voor het plaatsen van meerdere, vergelijkbare opdrachten die in voorbereiding zijn. De raamovereenkomst zelf is geen opdracht in de zin der wet. Door eerst een raamovereenkomst te sluiten (waarin voorwaarden zoals hoeveelheid, kwaliteit en prijs al zijn bepaald) kan vervolgens, wanneer…

Aantal rechtszaken fors gestegen

Het aantal rechtszaken omtrent aanbesteding is in vergelijking met 2014 nu al fors gestegen. Het jaar is bijna afgelopen en vergeleken met vorig jaar zijn het aantal rechtszaken nu al bijna verdubbeld. Totaal zijn er in 2014 124 rechtszaken omtrent aanbesteden geweest. In 2015 hebben er op dit moment 221 rechtszaken plaatsgevonden. De meeste uitspraken komen…

Nieuwe Europese Drempelbedragen

Per 1 januari 2016 gelden er nieuwe Europese drempelwaarden. Dit is 25 november jl. bekend gemaakt in het publicatieblad van de EU. In plaats van dat deze bekend zijn gemaakt via één wijzigingsverordening heeft de Commissie de nieuwe drempelvoorwaarden bekend gemaakt via drie verordeningen. Een voor de klassieke sectoren, een voor de speciale sectoren en…

Veranderde formulieren overheidsopdrachten

De Europese Commissie heeft verschillende standaardformulieren voor overheidsopdrachten veranderd. Dit is bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Uni op 11 november 2015. De veranderingen gelden voor alle sectoren. Binnen de lijst van standaardformulieren staan onder andere veranderingen voor vooraankondigingen, aankondigingen prijsvraag, van een opdracht en van een gegunde opdracht, Sociale en andere specifieke diensten en…

BVP juridisch in zwaar weer

BVP aanbestedingen verschillen op belangrijke punten ten opzichte van reguliere aanbestedingen. Afgelopen maand heeft de rechter een zeer interessante BVP uitspraak gedaan.  Bij BVP aanbestedingen bestaan andere fases en criteria, welke dan weer een heel ander licht op aanbestedingen laten schijnen. Aanbieders (inschrijvers) dienen de kans te krijgen hun expertise maximaal aan de aanbestedende dienst…