John Kauerz

Mogelijk ongeoorloofde staatssteun aan TenderNed

De uitkomst van een rechtszaak bij het Europees Hof kan mogelijk gevolgen hebben voor een eventuele beslissing om te stoppen met TenderNed. Op 6 april 2012 heeft een verzameling van Nederlandse leveranciers van e-Tendering systemen een klacht ingediend bij de Commissie om vast te laten stellen of TenderNed ongeoorloofde staatssteun krijgt van de Nederlandse overheid.…

Raamovereenkomsten in het Aanbestedingsrecht

Nieuwe richtlijnen van het Europees Hof Raamoverkomsten zijn bij aanbestedingen vaak een voorbereidende stap voor het plaatsen van meerdere, vergelijkbare opdrachten die in voorbereiding zijn. De raamovereenkomst zelf is geen opdracht in de zin der wet. Door eerst een raamovereenkomst te sluiten (waarin voorwaarden zoals hoeveelheid, kwaliteit en prijs al zijn bepaald) kan vervolgens, wanneer…

Aantal rechtszaken fors gestegen

Het aantal rechtszaken omtrent aanbesteding is in vergelijking met 2014 nu al fors gestegen. Het jaar is bijna afgelopen en vergeleken met vorig jaar zijn het aantal rechtszaken nu al bijna verdubbeld. Totaal zijn er in 2014 124 rechtszaken omtrent aanbesteden geweest. In 2015 hebben er op dit moment 221 rechtszaken plaatsgevonden. De meeste uitspraken komen…

Nieuwe Europese Drempelbedragen

Per 1 januari 2016 gelden er nieuwe Europese drempelwaarden. Dit is 25 november jl. bekend gemaakt in het publicatieblad van de EU. In plaats van dat deze bekend zijn gemaakt via één wijzigingsverordening heeft de Commissie de nieuwe drempelvoorwaarden bekend gemaakt via drie verordeningen. Een voor de klassieke sectoren, een voor de speciale sectoren en…

Veranderde formulieren overheidsopdrachten

De Europese Commissie heeft verschillende standaardformulieren voor overheidsopdrachten veranderd. Dit is bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Uni op 11 november 2015. De veranderingen gelden voor alle sectoren. Binnen de lijst van standaardformulieren staan onder andere veranderingen voor vooraankondigingen, aankondigingen prijsvraag, van een opdracht en van een gegunde opdracht, Sociale en andere specifieke diensten en…

BVP juridisch in zwaar weer

BVP aanbestedingen verschillen op belangrijke punten ten opzichte van reguliere aanbestedingen. Afgelopen maand heeft de rechter een zeer interessante BVP uitspraak gedaan.  Bij BVP aanbestedingen bestaan andere fases en criteria, welke dan weer een heel ander licht op aanbestedingen laten schijnen. Aanbieders (inschrijvers) dienen de kans te krijgen hun expertise maximaal aan de aanbestedende dienst…

Nieuwe Grensbedragen Aanbestedingswet 2012

Grensbedragen voor procedures Aanbestedingswet 2012 onder Europese drempelwaarde In de Aanbestedingswet 2012 wordt een aantal procedures onderscheiden volgens welke aanbestedende diensten hun opdrachten in de markt kunnen zetten. Voor de opdrachten met een waarde onder de Europese drempels zijn dat de meervoudig onderhandse procedure en de nationale aanbesteding. Naast de expliciet in de Aanbestedingswet 2012…

Evaluatie: Een jaar Aanbestedingswet 2012

Voor de baat uit…? Resultaten 1 jaar Aanbestedingswet De kost gaat voor de baat uit. Een Hollandser spreekwoord bestaat haast niet. Als land van ondernemers weten we als geen ander dat je eerst moet investeren. Alleen dan kan tastbaar resultaat volgen. Door Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra Uitgave november 2014 Klik hier om het artikel te…

‘Overheid moet aantonen dat inbesteding beter is’

Overheden moeten voortaan aantonen dat inbesteding van taken leidt tot een betere verhouding tussen prijs en kwaliteit. Dat stellen MKB-Nederland en VNO-NCW naar aanleiding van de kabinetsplannen voor de inbesteding van schoonmaak-, beveiligings- en koeriers- en transportdiensten. De Tweede Kamer spreekt hier donderdag over met minister Blok van Wonen en Rijksdienst. Verdringing marktpartijen 
Volgens de…