John Kauerz

Nieuwe Grensbedragen Aanbestedingswet 2012

Grensbedragen voor procedures Aanbestedingswet 2012 onder Europese drempelwaarde In de Aanbestedingswet 2012 wordt een aantal procedures onderscheiden volgens welke aanbestedende diensten hun opdrachten in de markt kunnen zetten. Voor de opdrachten met een waarde onder de Europese drempels zijn dat de meervoudig onderhandse procedure en de nationale aanbesteding. Naast de expliciet in de Aanbestedingswet 2012…

Evaluatie: Een jaar Aanbestedingswet 2012

Voor de baat uit…? Resultaten 1 jaar Aanbestedingswet De kost gaat voor de baat uit. Een Hollandser spreekwoord bestaat haast niet. Als land van ondernemers weten we als geen ander dat je eerst moet investeren. Alleen dan kan tastbaar resultaat volgen. Door Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra Uitgave november 2014 Klik hier om het artikel te…

‘Overheid moet aantonen dat inbesteding beter is’

Overheden moeten voortaan aantonen dat inbesteding van taken leidt tot een betere verhouding tussen prijs en kwaliteit. Dat stellen MKB-Nederland en VNO-NCW naar aanleiding van de kabinetsplannen voor de inbesteding van schoonmaak-, beveiligings- en koeriers- en transportdiensten. De Tweede Kamer spreekt hier donderdag over met minister Blok van Wonen en Rijksdienst. Verdringing marktpartijen 
Volgens de…

Nieuwe Europese handreiking innovatiegericht inkopen

Het Public Procurement of Innovation Platform project publiceert een nieuwe handreiking om de kennis barrière van innovatiegericht inkopen te verkleinen. De handreiking geeft uitleg over de mogelijkheden voor innovatiegericht inkopen in de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen. Tevens vindt u definities, antwoorden op veel voorkomende vragen en een selectie van case studies. De handreiking is opgesteld door PIANOo in samenwerking…

Nieuwe algemene voorwaarden van het Rijk gepubliceerd

Het Rijk heeft zijn algemene voorwaarden voor het afsluiten van contracten (ariv, arvodi en arbit) vernieuwd. De Algemene Rijksinkoopvoorwaarden bieden een rijksbreed eenvormig kader voor koop- en leveringsovereenkomsten van producten tussen de Rijksoverheid en derden. De nieuwe algemene voorwaarden gelden vanaf 5 april 2014. De nieuwe algemene voorwaarden zijn gepubliceerd in de Staatscourant 2014, 9523 van 4…

Hoofd Inkoop als redder in nood

Zijn rol lijkt bescheiden, maar het hoofd inkoop kan de redding van een organisatie betekenen. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek. De overlevingsstrategie: scherpe besparingen op de inkoopkosten, en innovatie door samenwerking met toeleveranciers. In een concurrerende markt en volatiele economie zijn alle bedrijfstakken gebaat bij een daadkrachtig hoofd inkoop, ook wel CPO (chief procurement…

De Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen zijn gepubliceerd

De Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen zijn gepubliceerd. Uiterlijk 18 april 2016 dienen deze te zijn omgezet naar Nederlandse wetgeving. Bijgaand de richtlijnen: 2014/24/EU Klassieke overheid 2014/25/EU Speciale sectoren Water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten 2014/23/EU Concessieovereenkomsten   U kunt de nieuwe richtlijnen vinden op onze website, onder bibliotheek aanbestedingsdocumentenen dan het bestand nieuwe richtlijnen (2014) selecteren Blijft op de hoogte via…

Aanbestedingswet aangepast door veegwet

De Aanbestedingswet is doormiddel van een veegwet op enkele punten gecorrigeerd en verduidelijkt. Deze veegwet is op 17 januari 2014 gepubliceerd. Meest relevante aanpassingen Aanbestedingswet Een inhoudelijke aanpassing betreft de termijn waarbinnen een vordering tot vernietiging van een overeenkomst kan worden ingesteld (artikel 4.16). Deze termijn is gewijzigd van 15 naar 20 dagen in overeenstemming…

Groei ICT uitgaven 2014: meer kans aanbestedingen?

In 2014 zullen de uitgaven aan Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) naar verwachting met 2,1 procent groeien. Software en cloud-gerelateerde hardware zijn de grote aanjagers, met groeiverwachtingen van ruim 5 procent. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers voor 2014 die branchevereniging Nederland ICT heeft publiceert. Cloud groeit snel De grootste uitschieter zijn de clouddiensten die groeipercentages…

Nieuwe Europese Richtlijnen zijn aangenomen, alle details

Hieronder treft u twee artikelen aan die meer inzicht geven op het aangenomen nieuwe aanbestedingspakket. Het Europees Parlement richt zich in deze meer op het bedrijfsleven cq de inschrijvende partijen. Het artikel van Europa Decentraal richt zich meer op de aanbestedende diensten.   Publiek aanbesteden: kwaliteit belangrijker dan prijs alleen. Vanuit het Europees Parlement COD   Nieuwe…