John Kauerz

Bezuinigingen op ambtenaren leveren bijna niets op

De ambtenarensalarissen zijn al jaren bevroren en het aantal ambtenaren neemt ook al jaren af. Maar de totale loonkosten voor het ambtelijk apparaat gaan niet omlaag. Stijgende premies Dit schrijft het Financieele Dagblad woensdag. De krant baseert zich op de gegevens van het salarisverwerkingsbedrijf van de overheid. De belangrijkste oorzaken voor tegenvallende salarisuitgaven zijn de…

Overheid kan meer halen uit nieuwe manier van aanbesteden

Het Rijk kan meer financieel voordeel halen uit een nieuwe vorm van aanbesteden van wegen, spoorlijnen en gebouwen als het daar zorgvuldiger mee omgaat. Ook zouden ministers de Tweede Kamer beter moeten informeren over deze manier van aanbesteden. Nieuwe vorm publiek-private samenwerking De Algemene Rekenkamer schrijft dat in een donderdag verschenen rapport over de contractvorm…