Seminar

Aanbestedingswet (inclusief update 2019)

Admin bar avatar
€695,00
10

Seminar

Om de nieuwe Europese richtlijnen van 2014 op het gebied van aanbesteding beter uit te voeren is de Aanbestedingswet uit 2012 is gewijzigd. Deze nieuwe Aanbestedingswet is op 18 april 2016 in werking getreden. Voor het jaar 2019 en 2020 hebben we belangrijke updates te melden. Er is veel voor u veranderd. Dit seminar geeft u inzicht in de nieuwe regels en de praktische gevolgen daarvan voor uw dagelijkse aanbestedingspraktijk.

Resultaat van het seminar
Kennis van de nieuwe aanbestedingswet, de veranderingen, en de toepasbaarheid in uw functie. Maar ook zicht op een veel bredere visie met betrekking tot aanbesteding en dus de mogelijkheid uw strategie aan te passen aan de marktontwikkelingen en de wet- en regelgeving.

Programma seminar Aanbestedingswet (inclusief update 2019)
De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe wet die tijdens het seminar aan bod komen zijn:

 • De nieuwe en versoepelde procedures
 • Nieuwe uitsluitingsgronden
 • Nieuwe procedures voor sociale en andere specifieke diensten
 • Geen onderscheid meer tussen 2A en 2B diensten (dit heeft effect op aanbestedingen op het gebied van de decentralisaties, maar ook bijvoorbeeld op de aanbesteding van inhuur derden)
 • Nieuwe regels om opdrachten voor te behouden aan ondernemers die werken met kansarmen
 • Verplicht elektronisch aanbesteden
 • Versoepelde keurmerkeisen
 • Verkorting termijnen
 • Nieuwe regels omtrent splitsing en gunning percelen
 • Gewijzigde economisch meest voordelige inschrijving
 • Concessies

Voor wie?
Het seminar heeft aantoonbare meerwaarde voor aanbestedende diensten: managers, directeuren, projectleiders, juristen, controllers, materiedeskundigen, staffunctionarissen, inkoop, en dergelijke. Zij gaan naar huis met specifieke kennis over de nieuwe wet- en regelgeving. En het bedrijfsleven als inschrijvende partijen: managers, directeuren, projectleiders, bid- & tendermanagement, verkoop en accountmanagement, en dergelijke. Zij krijgen zicht op hoe de aanbestedingswet gunkansen verbetert en professionaliteit van de inschrijving vergroot.

Aanpak
Het seminar met een hoog interactief gehalte. We werken altijd direct vraaggestuurd tijdens het seminar, en we wisselen de theorie af met hands-on praktijkvoorbeelden en oefeningen. Deelnemers krijgen na afloop praktische rekenmodellen mee naar huis.

De trainer
John Kauerz, al jaren veel gevraagde trainer, spreker en consultant. Actief in de publieke sector en het bedrijfsleven. Jarenlange ervaring met de inkoop- en aanbestedingszijde, maar ook met de verkoop- en inschrijfzijde van het proces. Met name op het gebied van prestatieverbetering in de rollen van kwartiermaker, manager en projectleider. De tevredenheidsscore van de seminars van het Innovatieplatform Helpdesk Aanbesteden ligt al jaren rond een 8. Zie ook de referenties elders op onze website.

Dag seminar, uw investering: € 695,00 p.p. ex BTW
Programma: (van 09.00 tot ongeveer 16.00 uur)
Dinsdag 14 mei 2019 in Zoetermeer

U kunt zich via het inschrijfformulier inschrijven voor een seminar

Kies uw seminar*
Aanbestedingswet (inclusief update 2019) (dinsdag 14 mei 2019)Functioneel aanbesteden (donderdag 23 mei 2019)EMVI - Beste Prijs Kwaliteit (dinsdag 18 juni 2019)Bid & Tendermanagement (donderdag 27 juni 2019)100% Digitaal aanbesteden (dinsdag 5 november 2019)Incompany
Wilt u gebruik maken van een van onderstaande acties?
Ik maak geen gebruik van een actieCombinatieactie 1: € 200,- korting op 2e trainingCombinatieactie 2: 3 seminars voor de prijs van 2 (€ 695,- korting)

Wilt u ook collega('s) voor dezelfde training inschrijven?
JaNee


Adres:

Regus Zoetermeer Centraal Station Business Centers

Louis Braillelaan 80, begane grond
2719, EK, te Zoetermeer
Website: http://www.regus.nl/business-centre/nederland/–/zoetermeer

Course Features

 • Lectures1
 • Quizzes0
 • Duration10 week
 • Skill levelall
 • LanguageEnglish
 • Re-take course3
 •   0/1

  • .

Gerelateerde trainingen