Coaching en Mentorschap

Helpdesk Aanbesteden biedt ook een veelheid van vormen van persoonlijke begeleiding. Maatwerk voor de markt.

• Onze coaching is primair gericht op leren, zowel aan de inkoopzijde als aan de verkoopzijde
• Het mentorschap dat wij aanbieden is primair gericht op een verdergaande ontwikkeling. U heeft zichzelf al bewezen, maar u heeft behoefte aan sparren, en het spiegelen van uw strategie om zo door het spreekwoordelijke ‘commerciële glazen plafond’ te breken.

Deze persoonlijke begeleiding kan bij u op locatie, bij ons aan de keukentafel of naar uw wens elders. Wij begeleiden al jaren:

• Directeuren van commerciële partijen, met specifieke aandacht voor procesoptimalisatie en het substantieel realiseren van hogere omzetten;
• Bid- & Tendermanagers, met aandacht voor significant hogere scoringsrates;
• Inkoop & aanbesteden, van hoofden inkoop, senior-inkoop en young potentionals;

Teamcoaching
Naast persoonlijke ontwikkeling begeleiden we ook hele teams. Teams die verantwoordelijk zijn voor een aanbesteding of die werken aan een complexe inschrijving. Er is veel vraag naar het optimaliseren van de kennis en kwaliteiten van de deelnemers. Allemaal op dezelfde pagina, alle neuzen gericht op het doel. Doe het maar eens.

Deze wijze van begeleiding wordt vaak op locatie gegeven. Dit soort teamcoaching werkt het beste aan de start van het project. We zijn in staat uw team stap voor stap te begeleiden in de wirwar van wet- en regelgeving, en verder te helpen in het uitbouwen van een gedegen strategie.

Inkoop- en aanbestedingteams
Inkoop- en aanbestedingteams vragen om een specifieke benadering van de verschillende stakeholderbelangen. Daarbij besteden we extra aandacht aan het goed onderbrengen van de budgetverantwoording en materiedeskundigheid in een aanbestedingsstrategie en bij de aanbestedingsprocedure.

Bid- en tendermanagementteams
Bid- en tendermanagementteams zoeken veelal naar de beste mogelijkheden om de verschillende disciplines optimaal samen te laten werken. Hoofddoel is immers het winnen van de aanbesteding. We geven inzicht in stakeholdersbelangen, binnen en buiten de aanbestedende dienst. Wat staat er precies in een aanbesteding, en hoe wordt dit bedoeld? Waar zijn punten te scoren, en hoe is puntenverlies te voorkomen?

Coaching en mentorschap
In alle hectiek en de waan van de dag worden momenten van reflectie als een verademing en een eyeopener ervaren. Geen softe aanpak overigens, maar wel spelend op de bal, niet persoon. Helpdesk is recht voor zijn raap en benoemt de leer- en verbeterpunten concreet, waarbij we altijd het einddoel voor ogen houden. Met enige regelmaat ruggenspraak houden met ervaren kenners van het spel, blijkt voor resultaten te zorgen. Met de focus vooruit.