Bibliotheek / Aanbestedingsdocumenten *

 

Deal!


Artikel Deal! Dé methodiek om de Beste Prijs-Kwaliteits-Verhouding te vinden

Tool Excel: Dé methodiek om de Beste Prijs-Kwaliteits-Verhouding te vinden

Actueel Wet- en Regelgevend kader


Gecondoliseerde versie wetsvoorstel Aanbestedingswet 2012 ivm nieuwe aanbestedingsrichtlijnen

Aanbestedingswet 2012

Aanpassingen Aanbestedingswet 2012 (In werking per 18-01-2014)

Memorie van toelichting Aanpassingen Aanbestedingswet 2012

Aanvraagformulier Gedragsverklaring Aanbesteden

ARW 2012

CPV codelijst verorderingen

CPV codelijst artikel 74

Gids proportionaliteit

Klachtenafhandeling bij aanbesteden

Memorie van toelichting (Aanbestedingswet 2012)

Eigen verklaring (Invulbaar)

Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Nieuwe Drempelbedragen 2016/2017 Klassieke sector

Nieuwe Drempelbedragen 2016/2017 Speciale sector

Nieuwe Drempelbedragen 2016/2017 Concessieovereenkomsten

Nieuwe Drempelbedragen 2014/2015

Nieuwe Europese richtlijn

Nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen (2014)

Professioneel inkopen door het Rijk

Richtlijn 2004/17

Richtlijn 2004/18 

Richtsnoeren Levereningen en Diensten

Rijksbrede Modelovereenkomst DBFM Infrastructuur [2013]

Rijksbrede Modelovereenkomst DBFMO Huisvesting [2013]

Verordening (EEG, EURATOM)

 

Voorwaarden en concept overeenkomsten


Arbit, Ariv en Arvodi 2016

VNG model inkoop- en aanbestedingsbeleid

VNG model algemene inkoopvoorwaarden

Elektronisch Aanbesteden

 

Overige documenten


Advies Raad van State en Nader rapport

Folder aanbesteden ACM

Guidance for public authorities on Public Procurement of Innovation

Kamerbrief met reactie op bericht Schrijfgroep Gids Proportionaliteit

Kamerbrief over het aanbesteden van onderhoud en reparatie

Circulaire – Grensbedragen voor procedures Aanbestedingswet 2012 onder de drempelwaarde

Duurzaam aanbesteden: Hoe speel je daarop in?

Bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen

Lees instructie: Bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen


Advies duurzaam inkopen 


Interpretatieve mededeling Milieucriteria


Interpretatieve mededeling Milieucriteria


Interpretatieve mededeling sociale aspecten 


Interpretatieve mededeling sociale aspecten


Oude documenten


ARW 2005

BAO

BASS

Gunning van concessieopdrachten

WIRA

Arvodi

 

*Helpdesk Aanbesteden kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld over de inhoud, de actualiteit of enig ander als u gebruikt maakt van de door ons beschikbare gestelde documenten