Wat doen wij?

Helpdesk Aanbesteden is in 2008 opgericht. We hebben ervoor gekozen eerst onze bestaande klanten te bedienen en om producten & diensten verder te ontwikkelen en in praktijk te brengen. De medewerkers achter Helpdesk Aanbesteden zijn zonder uitzondering zeer ervaren binnen de vakgebieden Inkoop, Bid- en Tendermanagement en Aanbestedingsrecht. Vanaf 2010 is de organisatie van dien aard dat wij met een breed product- en dienstenpakket onze klanten kunnen bedienen.

Helpdesk Aanbesteden biedt brede, actuele en strategische aanbestedingsexpertise. Specifiek gericht op het aanbestedingsvraagstuk van haar opdrachtgevers. Onder strategische aanbestedingsexpertise wordt verstaan bedrijfskundige kennis en ervaring binnen de vakgebieden Business development, Bid- en Tendermanagement en Procurement. Helpdesk Aanbesteden = Passie en betrokkenheid, Helpdesk Aanbesteden = Commerciële expertise.

Helpdesk Aanbesteden = Uw perfecte match

Onze missie is de ʻThe Perfect Matchʼ tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vinden vanuit aanbestedingskaders. HelpdeskAanbesteden adviseert:

– Private en publieke partijen met de juiste parate kennis op het juiste
moment;
– Bedrijven en instellingen over de wijze waarop zij hun
aanbestedingsvraagstukken effectief kunnen inrichten, danwel beantwoorden;
– Over de wijze waarop de winkansen bepaald en vergroot kunnen worden. Daarbij kijken wij zowel vanuit de bril van de inkoper en de behoeftesteller als vanuit de commerciële organisatie. Inspelend op enerzijds de groeiontwikkelingen en –ambities van bedrijven en anderzijds op de veranderende afzetmarkten en inkoopprocessen, bieden wij commerciële expertise en capacitei op het snijvlak van strategie en commercie.

Wij richten ons daarbij specifiek op Bidmanagement en Business Development. (Europese) aanbestedingen bieden de leverancier uitzicht op een groeiend marktpotentieel. Dit vraagt om een strategische heroriëntatie op de inrichting van de gehele commerciële
organisatie en de processen. Het creëren van vakvolwassenheid van de bid- en tenderdiscipline is onze drijfveer en het resultaat voor onze klanten.Bidmanagement vraagt om innovatie van Sales. Helpdesk Aanbesteden = Bid- & Tendermanagement.

Voor wie zijn wij?

voor inkopende en aanbestedende diensten als alle commerciële inschrijvende partijen.

van medewerker tot Raad van Bestuur, van controller tot materiedeskundige en inkoper tot verkoper. Kortom, alle functies die in het speelveld van “zaken doen” een rol spelen.

van stagiair of junior tot senior en partner.

In toenemende mate bieden (Europese) aanbestedingen en tenders de leverancier uitzicht op een interessant marktpotentieel, zowel voor de zelfstandige ondernemer als de corporate organisaties. De invulling hiervan vraagt om specifieke competenties, die veelal niet aanwezig zijn binnen de commerciële organisatie van Sales- en Accountmanagers. Succesvol deelnemen is gebaseerd op focus in het verlengde van de commerciële strategie met kennis van de inkoopprocessen. Succes waaraan wij een concrete bijdrage kunnen leveren.

Business Development is de ambitie. Aan de voorkant van de organisatie biedt Business Development een breed scala aan commerciële activiteiten, zoals het doorlichten en verbeteren van het commerciële proces en organisatieverandering, om beter opgesteld
te staan voor innovatie. Een in toenemende mate concurrerende markt, waarbij de levenscycli van diensten en producten steeds korter worden, vraagt om aanpassingen binnen de commerciële organisaties. Alle commerciële vraagstukken beginnen met inzicht in de markt, het marktpotentieel en de bijpassende strategie. Aanbestedingen en tenders vormen daarbij in onze visie een ideaal instrument om Business Development te borgen in de organisatie.