Kick-off diensten

Wat bieden wij concreet?

Kick-off diensten zijn startadviesgesprekken waarin wij rond een bepaald aanbestedingsprobleem of een inkoopvraag onze specifieke kennis inzetten. Snel en grondig tot de kern komen, dat is onze kracht, zodat u als klant voortvarend verder kunt met een gedegen aanbestedingsstrategie.

Aanbestedende diensten: In onze kick-off adviezen zorgen wij bij aanbestedende diensten voor het optimaliseren van proces- en productkwaliteit in relatie tot besparingen, op continuïteit van bedrijfsvoering, op het creëren van waarde op de langere termijn, en op het realiseren van ‘meer voor minder’. We helpen u als klant vanaf de behoeftestelling tot en met een succesvol contractmanagement.

Commerciële partijen: In onze kick-off adviezen letten we bij commerciële partijen in het bijzonder op succesvol inschrijven, met specifieke aandacht voor de klant van de aanbestedende dienst, de zogeheten ‘eindklant’. Onze analyses van aanbestedingen gaan diep. Ook wat er niet staat wordt in combinatie met het krachtenveld in kaart gebracht. Dat zorgt voor een winnende inschrijving. Aandacht voor winnen en verzilveren, het is een bewezen succesformule en de strategie voor een succesvol accountmanagement.

Wanneer
Vanzelfsprekend heeft de kick-off het grootste effect vóór de aanbesteding of inschrijving. U heeft deze luxe niet altijd, er moet soms worden doorgepakt en (nog belangrijker): in één keer goed! Onze kick-off adviezen geven u inzicht in wat de (eind)klantbehoefte en de stakeholderbehoefte is, en hoe dit binnen uw organisatie past. Onze strategische visie overziet een middellange tot lange periode. Wij bieden u een maatwerkstrategie om het gewenste doel te realiseren, en de daarbij passende procedure. In onze kick-off adviezen behandelen we de instrumenten waarmee u optimaal contract- of accountmanagement kunt realiseren. De kick-off geeft u op basis van een businesscase het financiële kader voor de komende periode. Ons kick-off adviesgesprek, één van de producten en diensten van Helpdesk Aanbesteden, kan op drie manieren worden ingezet:

Kick-off 1
Tijdens deze brainstormsessie worden het dossier en al uw specifieke vragen gezamenlijk doorgesproken. In een free-format gesprek van maximaal twee uur wordt de behoefte, de weg naar de oplossing besproken. Na deze Kick-off 1 bent u in staat uw strategie verder vorm te geven en de aanbesteding ter hand te nemen.

Met een investering van € 295,00* exclusief 21% BTW wordt u strategisch wendbaar gemaakt en ziet u direct de effecten.

*Mocht Helpdesk Aanbesteden de aanbesteding of inschrijving verder ter hand nemen dan crediteren wij deze kosten of de eindfactuur.

Kick-off 2
De activiteiten van de Kick-off 2 zijn deels identiek aan Kick-off 1, maar gaan nog verder voor u als klant. De beschikbare tijd is een dagdeel en we zullen daarom veel dieper op uw vragen en uw problematiek ingaan. Door middel van visualisaties kunnen wij samen met u het dossier beter analyseren en de noodzakelijke scenario’s uitwerken. Daarbij zullen we dieper ingaan op de procedure, de EMVI-criteria en de financiële kaders.

Met een investering van € 590,00 exclusief 21% BTW kunt u strategisch succesvol vooruitkijken met een extra verdieping van de continuïteit en waarde-creatie die u voor ogen staan.

Kick-off 3 Aanbestedende diensten
De activiteiten van Kick-off 3 beslaan die van Kick-off 1 en 2, aangevuld met een extra verdiepingsslag waarin we procesoptimalisatie en hogere klanttevredenheid vertalen naar EMVI-criteria (Beste Prijs Kwaliteit). Door de vertaling naar het meest gunstige prijselement van de aanbesteding kunnen we sturen op uw financiële doelstellingen. Daarnaast wordt er voor u een verdiepingsslag gemaakt naar het gewenste eindresultaat van de aanbesteding. We kijken samen vooruit. We doen dat met een uitgewerkte krachtenanalyse en een aanzet tot een marktverkenning op basis van de dominante kostensoorten en in de casus heersende invloeden.

Met een investering van € 970,00 exclusief 21% BTW krijgt u een belangrijk fundament voor een succesvolle aanbesteding of inschrijving, uitmondend in optimaal functionerend contractmanagement.

Kick-off 3 Commerciële partijen
De activiteiten van Kick-off 3 beslaan die van Kick-off 1 en 2, aangevuld met een extra verdiepingsslag waarin we gezamenlijk uw (bestaande of te ontwikkelen) USP’s toewerken naar de concrete inkoopvraag, zodat u als inschrijvende partij optimaal tot uw recht kan komen. Een globale businesscase wordt uitgewerkt. Kwaliteitseisen en -wensen worden optimaal vertaald vanuit de gestelde EMVI-criteria (Beste Prijs Kwaliteit). Winnen met uw unieke inschrijving (de hoogste waardering), dat is ons uitgangspunt.

Met een investering van € 970,00 exclusief 21% BTW verschaffen wij u een belangrijk fundament voor een succesvolle inschrijving, uitmondend in optimaal accountmanagement, met alle elementen voor een langdurende werkrelatie.

Bent u geïnteresseerd in een van onze kick-off aanbiedingen? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier of bel naar 070-8895069.

Meld U hier aan.