Diensten

Kick-off diensten

Aanbestedende diensten: besparen, continuïteit, waard creatie: meer voor minder. Van behoeftestelling tm succesvol contractmanagement.

Commerciële partijen: succesvol inschrijven, focus op eindklant, extra punten = winnen. Van strategie tm succesvol accountmanagement.

Om dit te realiseren, is een doordachte strategie nodig. Deze strategie heeft het grootste effect vóór de aanbesteding of inschrijving, tijdens de Kick-off. Deze Kick-off geeft inzicht in wat de klant- en stakeholderbehoefte is, hoe dit binnen de organisatie past en overziet een middellange tot lange periode. De strategie om het gewenste doel te realiseren, de daarbij passende procedure alsmede de instrumenten om optimaal accountmanagement uit te kunnen voeren dienen bij de Kick-off te worden behandeld. De Kick-off geeft op basis van een businesscase het financiële kader voor de komende periode. Een Kick-off, één van de producten en diensten van Helpdesk Aanbesteden, kan op drie manieren worden ingezet.

Kick-off 1
Tijdens deze brainstormsessie worden bovenstaande onderwerpen gezamenlijk doorlopen. In een free-format gesprek van maximaal twee uur wordt behoefte, de weg naar de oplossing en de bijbehorende procedure besproken. Na deze Kick-off 1 bent u in staat de strategie verder vorm te geven en de aanbesteding of inschrijving ter hand te nemen.

Tegen een investering van € 295,- exclusief BTW kunt u strategisch voort.

Kick-off 2
De activiteiten van de Kick-off 2 bestaan onder andere uit de activiteiten van Kick-off 1. De beschikbare tijd is echter een dagdeel en daardoor kan veel dieper op de materie worden ingegaan. Door middel van visualisatie op flip-over en/of whiteboard kan behoefte en strategie beter inzichtelijk worden gemaakt. Voorts kan dieper worden ingegaan op de procedure, EMVI-criteria of uw onderscheidende inschrijving.

Tegen een investering van € 490,- exclusief BTW kunt u strategisch voort met een extra verdieping op de onderwerpen van continuïteit en waard creatie.

Kick-off 3
De activiteiten van Kick-off 3 bestaan onder andere uit de activiteiten van Kick-off 1 en 2, aangevuld met een verdiepingsslag waarin een financiële businesscase wordt uitgewerkt en vertaald naar EMVI-criteria en de financiële paragraaf. Een professionele raming kan worden afgezet tegen beschikbare begroting. Door de vertaling naar het prijselement van de aanbesteding kan worden gestuurd op de financiële doelstelling. Voorts wordt een verdiepingsslag gemaakt naar het gewenste eindresultaat van de aanbesteding door krachtenanalyse en aanzet tot een marktverkenning obv dominante kostensoorten en invloeden.
Tegen een investering van € 970,- exclusief BTW heeft u een belangrijk fundament gelegd voor een succesvolle aanbesteding of inschrijving, zeker ook voor succesvol contractmanagement of accountmanagement.

Bent u geïntereseerd in een van onze kick-off aanbiedingen? Neemt u dan contact met ons op via het contactformulier of bel naar 070-8895069.


Meld U hier aan
.