Helpdesk Aanbesteden abonnement

Abonnement Helpdesk Aanbesteden

Helpdesk Aanbesteden ontleent haar bestaansrecht aan het geven van de juisteinformatie op het moment dat u als opdrachtgever dat nodigt heeft. Van strategie bepaling tot hands-on bijstand verlenen. Of het nu gaat om succesvol inschrijven op een aanbesteding of om een aanbestedingsprocedure op een juiste en efficiënte wijze in te richten. Helpdesk Aanbesteden voorziet in beantwoording van uw vragen
mbt de uitoefening van uw werkzaamheden. De vragen kunnen telefonisch (070-8895069) worden.

Het abonnement geeft recht op telefonische ondersteuning voor het lopende kalenderjaar conform de adviesmethode.

Daarnaast geeft het abonnement recht op 10% korting op alle af te nemen diensten, trainingen/workshops (excl. acties) en nadere inzet als bijvoorbeeld Kick-off diensten.

Telefonische beantwoording is inbegrepen voor circa 8 eenheden van circa 15 minuten. Bij overschrijding van deze adviesblokken worden de extra blokken per tijdseenheid van telkens vijftien minuten tegen het kortingstarief in rekening gebracht.

Klanten zijn zeer tevreden over de directe hulp en ervaren de service hoog.

Het Helpdesk Aanbesteden-abonnement loopt altijd tot 31 december van een lopend jaar. Opzegging kan tot uiterlijk november van een lopend abonnementsjaar ten behoeve van een opvolgend jaar. Indien geen schriftelijke opzegging is ontvangen voor 01 november wordt
het abonnement automatisch met een jaar verlengd.

Uw investering
Uw investering voor het jaarabonnement bedraagt € 379,00 ex BTW. Facturering van het abonnement zal in januari van elk jaar of bij de start van het abonnement plaatsvinden. Overige werkzaamheden die worden uitgevoerd en/of kosten die worden
gemaakt maar die niet vallen binnen de gemaakte afspraken, worden separaat in rekening gebracht. De algemene voorwaarden zijn verder bij het abonnement van kracht.

Meld U hier aan.