Interim Consultancy

Consultancy is voor ons het ter beschikking stellen van onze jarenlange kennis en ervaring. Helpdesk Aanbesteden kan voor een langere of kortere periode ervaren krachten leveren aan uw organisatie. Raad en advies met een praktische inslag bij het verbeteren van de ‘inkoopvolwassenheid’ van een organisatie. Wat is inkoopvolwassenheid’? Het is een professionele visie en een dito beleid op het gebied van inkoop en aanbesteden, waarbij de lange termijn strategie prevaleert. Er wordt dus niet alleen ‘ingekocht’ wat er ‘vervangen moet worden’, nee, we werken met onze klanten aan een visie die de meerwaarde (de waardecreatie) van uw organisatie vertaalt naar een goed presterende inkooporganisatie. Van daaruit worden optimale inkoop- en aanbestedingsstrategieën ontwikkeld. Die visie op een uitgebalanceerd groeimodel behandelen we trouwens ook consequent in onze training over aanbesteden en inschrijven.

Bid- & Tenderafdeling
Iets dergelijks geldt voor inschrijvende partijen. Onze consultants helpen u om niet alleen maar een ‘scherp bod’ te doen. We onderzoeken met u de mogelijkheden om consequent en met een groeiende kennis van de unique selling points van uw onderneming een goed lopende Bid- & Tenderafdeling op te zetten of verder te ontwikkelen. Vanuit die positie ontwerpt u ‘winnende aanbiedingen’ en weet u die ook te verzilveren. U gaat langdurige klantrelaties ontwikkelen. Op interim-basis helpen we uw marketingsstrategie verder naar een uitgekiende en aantrekkelijke vendor lock-in waarmee dus ook de aanbestedende diensten een langdurig voordeel kunnen behalen. Ook zij zullen groeien in hun eigen bid- en tendermanagement. Win-win dus voor alle betrokkenen.