Aanbestedingsrichtlijn vs Aanbestedingswet 2016, overgangsfase per 18 april 2016

Op 18 april had Nederland de aanbestedingsrichtlijnen verwerkt moeten hebben in nationale wetgeving. Nu de gewijzigde Aanbestedingswet pas op 1 juli 2016 in werking zal treden, hebben we te maken met een overgangsfase.

Tot 1 juli 2016 is de huidige Aanbestedingswet 2012 van kracht. Echter, voor een aantal bepalingen uit de nieuwe richtlijnen geldt per 18 april 2016 een rechtstreekse werking. Dit is in elk geval van toepassing voor: 
– Afschaffing van het verlichte regime voor 2B-diensten;
– Inwerkingtreding van het vereenvoudigde regime voor sociale en andere specifieke diensten;
– niet-wezenlijke wijzigingen en een aankondiging van een concessie opdracht voor diensten moeten gepubliceerd worden.

De Eigen Verklaring mag nog tot 1 juli aanstaande gebruikt worden. Vanaf 1 juli mag alleen nog het Uniforme Europese Aanbestedingsdocument (UEA) worden gebruikt. Let op: een inschrijvende partij mag het UEA gebruiken in plaats de Eigen Verklaring. Ook dit is het gevolg van de rechtstreeks werking van de richtlijn.

Meer weten? Volg de training Aanbestedingswet 2016, altijd actueel en zeer hoog gewaardeerd door cursisten. Meld u hier aan.