Nieuwe Europese drempelbedragen voor 2022 en 2023

De drempelbedragen voor 2022-2023 zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie van 11 november 2021 (Pb EU L 398). De drempelbedragen zijn licht gestegen t.o.v. de huidige drempelbedragen. Deze nieuwe drempelbedragen gelden vanaf 1 januari 2022 en zijn weer vastgesteld voor twee jaar.De drempelbedragen voor Sociale en andere Specifieke (SAS) diensten blijven ongewijzigd. Daarnaast heeft de Commissie de tegenwaarde in de nationale valuta’s anders dan de Euro gepubliceerd, zie link.

Mocht u vragen hebben neem dan gerust contact op met Helpdesk Aanbesteden via info@helpdeskaanbesteden.nl of bel 070-8895069.