Nieuwe Grensbedragen Aanbestedingswet 2012

Grensbedragen voor procedures Aanbestedingswet 2012 onder Europese drempelwaarde

In de Aanbestedingswet 2012 wordt een aantal procedures onderscheiden volgens welke aanbestedende diensten hun opdrachten in de markt kunnen zetten. Voor de opdrachten met een waarde onder de Europese drempels zijn dat de meervoudig onderhandse procedure en de nationale aanbesteding. Naast de expliciet in de Aanbestedingswet 2012 benoemde procedures, zij in dit verband ook nog gewezen op de mogelijkheid opdrachten enkelvoudig onderhands aan een leverancier te gunnen.

Door Directeur-generaal Organisatie Bedrijfsvoering Rijk
Uitgave december 2014

Klik hier om het bestand te openen