‘Overheid moet aantonen dat inbesteding beter is’

Overheden moeten voortaan aantonen dat inbesteding van taken leidt tot een betere verhouding tussen prijs en kwaliteit. Dat stellen MKB-Nederland en VNO-NCW naar aanleiding van de kabinetsplannen voor de inbesteding van schoonmaak-, beveiligings- en koeriers- en transportdiensten. De Tweede Kamer spreekt hier donderdag over met minister Blok van Wonen en Rijksdienst.

Verdringing marktpartijen 
Volgens de ondernemersorganisaties leidt inbesteding tot verdringing van marktpartijen, is het een rem op investeringen door marktpartijen, en past het niet bij het kabinetsstreven naar een kleinere en slagvaardige overheid. De markt is volgens hen beter in staat om in te spelen op veranderende omstandigheden en de vraag.

Controlemechanisme nodig 
Nu hoeven overheden niet aan te tonen dat inbesteding leidt tot een betere prijs-kwaliteitverhouding en borging van publieke belangen. Zo’n wettelijk controlemechanisme moet er wel komen, vinden MKB-Nederland en VNO-NCW. Dan kunnen marktpartijen alternatieven aandragen.

Ten koste van werkgelegenheid 
Het kabinet wil met een Rijksschoonmaakdienst zorgen dat werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt erop vooruitgaan. ‘Hier wordt miskend dat dit doel ook op een andere manier kan worden bereikt.’ De oprichting van een Rijksbeveiliging heeft te maken met ‘overcompleet’ gevangenispersoneel. Maar dat zal wel ten koste gaan van de werkgelegenheid bij private beveiligingsbedrijven, aldus de ondernemerssorganisaties.

23 juni 2014 MKB-Nederland