Aanbestedingswet aangepast door veegwet

De Aanbestedingswet is doormiddel van een veegwet op enkele punten gecorrigeerd en verduidelijkt. Deze veegwet is op 17 januari 2014 gepubliceerd.
Meest relevante aanpassingen Aanbestedingswet
Een inhoudelijke aanpassing betreft de termijn waarbinnen een vordering tot vernietiging van een overeenkomst kan worden ingesteld (artikel 4.16). Deze termijn is gewijzigd van 15 naar 20 dagen in overeenstemming gebracht met de “Alcateltermijn”.
Een andere relevante aanpassing betreft een verduidelijking van ‘een passende mate van openbaarheid’ bij opdrachten voor 2B-diensten met een duidelijk grensoverschrijdend belang (artikel 2.39, derde lid). De term ‘passende mate van openbaarheid’ wordt in de veegwet vervangen door “bekend op het elektronische systeem voor aanbestedingen”. Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat alle aankondigingen op TenderNed moeten worden gepubliceerd.
Naast deze inhoudelijke wijzigingen bevat de veegwet diverse tekstuele aanpassingen in de Aanbestedingswet 2012, alsook in de Aanbestedingswet op defensive- en veiligheidsgebied.
U kunt de veegwet als ook de memorie van toelichting vinden in onze bibliotheek aanbestedingsdocumenten