Groei ICT uitgaven 2014: meer kans aanbestedingen?

In 2014 zullen de uitgaven aan Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) naar verwachting met 2,1 procent groeien. Software en cloud-gerelateerde hardware zijn de grote aanjagers, met groeiverwachtingen van ruim 5 procent. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers voor 2014 die branchevereniging Nederland ICT heeft publiceert.
Cloud groeit snel
De grootste uitschieter zijn de clouddiensten die groeipercentages van tientallen procenten tonen. In 2014 zet de verschuiving naar hosted en private en public clouddiensten door. Voor Software-as-a-Service (SaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) en Infrastructure-as-a-Service (IaaS) wordt een groei verwacht van tussen de 25 en 50 procent. Het toenemende belang van clouddiensten zal zorgen voor toename van bestedingen aan netwerkapparatuur en opslag met respectievelijk 6,7 en 4,9 procent.
Groei tabletmarkt zet door
De markt voor printers, copiers en scanners heeft het onverminderd zwaar met een verwachte krimp van 3,2 procent. Voor de andere hardwarebestedingen verwacht  Nederland ICT een groei van 3,8 procent. Groeiende bestedingen aan tablets en smartphones compenseren hier de dalende verkopen van laptops en desktops. Ook de bestedingen aan netwerkapparatuur stijgen en in toenemende mate verkiezen bedrijven de cloud boven systemen in eigen huis.
De telecombestedingen groeien vrijwel niet (0,2 procent). Bestedingen aan vaste en mobiele telefonie dalen, terwijl vaste en mobiele datadiensten een lichte groei vertonen. De nieuwe productgroep wearable technology wordt dit jaar voor het eerst zichtbaar in de marktcijfers. De bestedingen aan apparatuur zoals smartwatches en smart glasses worden in 2014 geraamd op een bescheiden 30 miljoen euro.
Diensten
De markt voor dienstverlening groeit naar verwachting licht in 2014. Dit komt door een bestedingsgroei van diensten ten behoeve van functioneel beheer en een groei van het segment technisch onderhoud en ondersteuning.
Nieuwe marktindeling ICT-Marktmonitor
Door snelle innovatie van ICT-bedrijven verandert de ICT-markt voortdurend. In de ICT-Marktmonitor 2014 is daarom de categorie-indeling vernieuwd. Ontwikkelingen zoals de groeiende markt voor clouddiensten worden daardoor duidelijk  zichtbaar. De nieuwe ICT- Marktmonitor, die inzicht geeft in ICT-bestedingen van Nederlandse gebruikers verschijnt in het voorjaar van 2014.
Totaal ICT-bestedingen in Nederland + 2,1%
Hardware (o.a. servers, systemen, tablets)

3,8%

Networking equipment

6,7%

Backoffice equipment (storage)

4,9%

Office equipment (o.a. printers, copiers)

-3,2%

Software

5,3%

Diensten

0,6%

Telecom

0,2%

ICT-bestedingen in Nederland – groeiverwachtingen 2014

Groei hosted of private Cloud Groei Public Cloud
Infrastructural services 26,1% IaaS

51,0%

Platform services 46,9% PaaS

7,6%

Application services 27,2% SaaS

23,8%

Groeiverwachting hosted en cloud-based bestedingen gesegmenteerd naar type dienst in 2014 ten opzichte van 2013

Bron: Branchevereniging van ICT-bedrijven in Nederland

Bekijk hier onze gratis bibliotheek aanbestedingsdocumenten / downloads