Grootste groei productie sinds juli 2006, PMI: 55.8

De NEVI PMI® steeg naar 55.8 in september, het hoogste cijfer sinds april 2011. Eén van de aanjagers van deze stijging was de productieomvang, die de grootste groei sinds juli 2006 liet zien.

Het aantal nieuwe orders groeide sterk. Het aantal nieuwe export orders was voor de vijfde opeenvolgende maand hoger. De werkgelegenheid steeg licht. De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk daalde minimaal. De voorraad gereed product was opnieuw kleiner.

De hoeveelheid ingekochte materialen nam behoorlijk toe. De voorraad ingekochte materialen steeg in de grootste mate in 29 maanden. De levertijden lieten de grootste verlenging in twee jaar zien.

De inkoopprijzen stegen voor de eerste keer in zeven maanden. De verkoopprijzen werden beperkt hoger.

 

Drie deelindices uitgelicht:

 

Nieuwe orders index

Het aantal nieuwe orders dat bij de Nederlandse productiebedrijven geplaatst werd, steeg in september voor de derde opeenvolgende maand. Deze toename was bovendien groter dan in de voorgaande maand en de grootste sinds april 2011. De panelleden noemden onder meer de verbetering van de vraag en de introductie van nieuwe producten als redenen voor de groei.

Werkgelegenheid index

De werkgelegenheid in de Nederlandse productiesector steeg in september licht, waarmee een eind komt aan een periode van zeven maanden waarin deze daalde. De panelleden die grotere personeelsbestanden noteerden, maakten melding van grotere activiteit en plannen voor de uitbreiding van de productiecapaciteit. Kleinere personeelsbestanden werden over het algemeen toegeschreven aan bedrijfsreorganisaties en het niet vervangen van vrijwillig vertrekkende personeelsleden.

Voorraad ingekochte materialen index

De voorraad ingekochte materialen bij de productiebedrijven in Nederland was in september voor de tweede opeenvolgende maand groter. Deze toename was aanzienlijk, groter dan de vorige maand en de grootste in bijna tweeënhalf jaar. Ongeveer 24% van de panelleden maakte melding van een stijging, tegenover ruwweg 16% die een daling noteerde.

Bron: NEVI, Publicatie datum: 01-10-2013

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *