Hoofd Inkoop als redder in nood

Zijn rol lijkt bescheiden, maar het hoofd inkoop kan de redding van een organisatie betekenen. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek. De overlevingsstrategie: scherpe besparingen op de inkoopkosten, en innovatie door samenwerking met toeleveranciers.

In een concurrerende markt en volatiele economie zijn alle bedrijfstakken gebaat bij een daadkrachtig hoofd inkoop, ook wel CPO (chief procurement officer). Maar bij de financiële sector is het meest te halen. ‘Banken liggen achter bij andere sectoren, was er geld genoeg. Voor een robuust bedrijfsmodel moeten zij nog heel wat aan hun kosten doen.’ Dat is bittere noodzaak, aangezien strengere regelgeving de kosten opdrijft en succesvolle nieuwe toetreders op de betalingsmarkt voor harde concurrentie zorgen.

Bank loopt achteraan
De banken kunnen in meerdere opzichten een voorbeeld nemen aan de auto-industrie. Zo komt 80% van de innovaties bij autoproducenten voort uit intensieve samenwerking met toeleveranciers. Hoog tijd dat de banken hun voorbeeld volgen. De Jonge: ‘Partners om nieuwe producten te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van mobiel betalen, zijn heel hard nodig. Toeleveranciers hebben de expertise in huis om innovatieve oplossingen aan te dragen. Maak daar dan ook gebruik van.’ Afgezet tegen zes andere bedrijfstakken blijkt de financiële sector niet alleen in innovatie achteraan te lopen, maar ook in het realiseren van kostenbesparingen én het voorspellen van benodigde externe diensten.

15% lagere kosten
Naast krachtig wieden in het vaak overvloedige productassortiment, leidt slimmer onderhandelen met toeleveranciers tot aanzienlijke kostenbesparingen. De ervaring is, dat in heel Europa financieel dienstverleners bij kostenreductieprogramma’s binnen enkele jaren ongeveer 15% op de inkoopkosten kon worden bespaard.
Eerste en simpelste stap is de inkopen van alle verschillende afdelingen bundelen en zo meer korting bedingen. Deze aanpak scheelt gemiddeld 4 tot 6% aan inkoopkosten. Stap twee, waar de meeste banken nu aan beginnen, is systematisch over alle prijzen onderhandelen. Dat voert de besparingen op naar 8 tot 12%. De laatste stap, die bijvoorbeeld autoproducenten al tot in de puntjes beheersen, is kijken of externe producten en diensten überhaupt wel nodig zijn. Daarmee kunnen de besparingen de 15% passeren. Deze stap kan uitsluitend gezet worden als de CPO gaat meedenken over nut en noodzaak van bepaalde oplossingen.

De opmars van de CPO
Om deze resultaten te bereiken is het dus zaaks dat het werk van het hoofd inkoop binnen de organisatie prominenter in beeld komt. Om inkoop en kosten onder controle te krijgen, is het een must dat de CPO een plek aan de bestuurstafel krijgt. Voor de CPO is het tijd zijn bescheidenheid te laten varen.


Bovenstaand artikel is geanonimiseerd edoch uitgevoerd door een internationaal onderzoeken en adviesbureau.

Vanuit de  ervaring van Helpdesk Aanbesteden bezien is dit geen opvallend verhaal. Inkoopprofessionalisering levert snel en repeterend geld op. 10 tot 15% is binnen de inkoopprofessie een normale doelstelling. In onze ervaring zijn besparingen van 15 tot 25% gerealiseerd. 

Wilt u ook pragmatisch voort, snel in control en geld besparen met behoud van kwaliteit? Wij gaan graag het gesprek met u aan.

www.johnkauerz.nl  –  www.helpdeskaanbesteden.nl