Nieuwe algemene voorwaarden van het Rijk gepubliceerd

Het Rijk heeft zijn algemene voorwaarden voor het afsluiten van contracten (ariv, arvodi en arbit) vernieuwd. De Algemene Rijksinkoopvoorwaarden bieden een rijksbreed eenvormig kader voor koop- en leveringsovereenkomsten van producten tussen de Rijksoverheid en derden. De nieuwe algemene voorwaarden gelden vanaf 5 april 2014.

De nieuwe algemene voorwaarden zijn gepubliceerd in de Staatscourant 2014, 9523 van 4 april 2014. Ze zijn opgenomen als bijlage bij de Staatscourant. Met de publicatie worden de oude algemene voorwaarden, uit 2011, ingetrokken. De nieuwe algemene voorwaarden gelden vanaf 5 april 2014.

Het gaat om:

  • Algemene rijksvoorwaarden bij itovereenkomsten 2014 (ARBIT-2014)
  • Algemene rijksinkoopvoorwaarden 2014 (ARIV-2014)
  • Algemene rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2014 (ARVODI-2014)