Nieuwe Europese Drempelbedragen

Per 1 januari 2016 gelden er nieuwe Europese drempelwaarden. Dit is 25 november jl. bekend gemaakt in het publicatieblad van de EU. In plaats van dat deze bekend zijn gemaakt via één wijzigingsverordening heeft de Commissie de nieuwe drempelvoorwaarden bekend gemaakt via drie verordeningen. Een voor de klassieke sectoren, een voor de speciale sectoren en een voor concessies.

Concessieovereenkomsten:
Voor concessieovereenkomsten houdt de drempel in, dat er voor (openbare) werken een drempelbedrag van €5.225.000 ex BTW komt. Dit was €5.186.000 ex BTW. Met ingang van de nieuwe concessierichtlijn per april 2016 zal ook dienstenconcessies hier deel van uitmaken.

Klassieke sectoren:
Voor werken wordt het drempelbedrag €5.225.000 ex BTW. Dit was €5.186.000 ex BTW. Voor leveringen en diensten centrale overheid wordt het drempelbedrag €135.000 ex BTW en voor leveringen en diensten decentrale overheid €209.000 ex BTW.

Speciale sectoren:
Voor werken wordt het drempelbedrag €5.225.000 ex BTW en voor leveringen en diensten wordt het €418.000 ex BTW