Veranderde formulieren overheidsopdrachten

De Europese Commissie heeft verschillende standaardformulieren voor overheidsopdrachten veranderd. Dit is bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Uni op 11 november 2015. De veranderingen gelden voor alle sectoren. Binnen de lijst van standaardformulieren staan onder andere veranderingen voor vooraankondigingen, aankondigingen prijsvraag, van een opdracht en van een gegunde opdracht, Sociale en andere specifieke diensten en concessieaankondigingen.

 

Klik hier om het document te openen