De actualiteit

Nieuwe Europese drempelbedragen voor 2022 en 2023

De drempelbedragen voor 2022-2023 zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie van 11 november 2021 (Pb EU L 398). De drempelbedragen zijn licht gestegen t.o.v. de huidige drempelbedragen. Deze nieuwe drempelbedragen gelden vanaf 1 januari 2022 en zijn weer vastgesteld voor twee jaar. De drempelbedragen voor Sociale en andere Specifieke (SAS) diensten blijven…

Hoe gaat Helpdesk Aanbesteden om met de ontwikkelingen rond het Coronavirus?

Helpdesk Aanbesteden heeft haar live open inschrijf opleidings- en trainingsactiviteiten weer hervat in lijn met RIVM richtlijnen. De toch al kleine groepen (max 15 deelnemers) zijn nu verder verkleind tot maximaal 10 deelnemers terwijl de trainingsruimte is vergroot. Daarnaast heeft de trainingslocaties Corona-protocollen opgesteld om de activiteiten weer te kunnen hervatten binnen de richtlijnen van…

Drempelbedragen 2020-2021 bekendgemaakt

De nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie van 31 oktober 2019 (Pb EU L 279/23). De drempelbedragen gaan voor het eerst sinds lange tijd iets omlaag (3,5%). Drempelbedrag voor opdrachten voor werken en concessieovereenkomsten verlaagd naar € 5.350.000,- het drempelbedrag voor opdrachten van decentrale overheden voor leveringen…

Mogelijk ongeoorloofde staatssteun aan TenderNed

De uitkomst van een rechtszaak bij het Europees Hof kan mogelijk gevolgen hebben voor een eventuele beslissing om te stoppen met TenderNed. Op 6 april 2012 heeft een verzameling van Nederlandse leveranciers van e-Tendering systemen een klacht ingediend bij de Commissie om vast te laten stellen of TenderNed ongeoorloofde staatssteun krijgt van de Nederlandse overheid.…

Raamovereenkomsten in het Aanbestedingsrecht

Nieuwe richtlijnen van het Europees Hof Raamoverkomsten zijn bij aanbestedingen vaak een voorbereidende stap voor het plaatsen van meerdere, vergelijkbare opdrachten die in voorbereiding zijn. De raamovereenkomst zelf is geen opdracht in de zin der wet. Door eerst een raamovereenkomst te sluiten (waarin voorwaarden zoals hoeveelheid, kwaliteit en prijs al zijn bepaald) kan vervolgens, wanneer…