De actualiteit

Mogelijk ongeoorloofde staatssteun aan TenderNed

De uitkomst van een rechtszaak bij het Europees Hof kan mogelijk gevolgen hebben voor een eventuele beslissing om te stoppen met TenderNed. Op 6 april 2012 heeft een verzameling van Nederlandse leveranciers van e-Tendering systemen een klacht ingediend bij de Commissie om vast te laten stellen of TenderNed ongeoorloofde staatssteun krijgt van de Nederlandse overheid.…

Raamovereenkomsten in het Aanbestedingsrecht

Nieuwe richtlijnen van het Europees Hof Raamoverkomsten zijn bij aanbestedingen vaak een voorbereidende stap voor het plaatsen van meerdere, vergelijkbare opdrachten die in voorbereiding zijn. De raamovereenkomst zelf is geen opdracht in de zin der wet. Door eerst een raamovereenkomst te sluiten (waarin voorwaarden zoals hoeveelheid, kwaliteit en prijs al zijn bepaald) kan vervolgens, wanneer…