EP Commissie Interne markt stemt in met drie nieuwe aanbestedingsrichtlijnen

Decentrale overheden krijgen meer vrijheid bij aanbestedingen en meer ruimte voor innovatie. Ook wil de Europese Commissie meer eerlijke concurrentie stimuleren en minder bureaucratie. Dit volgt uit drie nieuwe aanbestedingsrichtlijnen waar de commissie Interne Markt van het Europees Parlement op 5 september 2013 mee heeft ingestemd.

Pakket richtlijnen

Mogelijk worden deze richtlijnen (de klassieke aanbestedingsrichtlijn, de richtlijn voor de nutssectoren en de concessierichtlijn) in november definitief aangenomen. Deze richtlijnen zijn onderdeel van een pakket van vier nieuwe aanbestedingsrichtlijnen van de Commissie. Later wordt nog gestemd over de vierde richtlijn met betrekking tot toegang tot de Europese aanbestedingsmarkt voor derde landen.

Meer vrijheid

De nieuwe regels geven aanbestedende diensten meer vrijheid om te bepalen hoe het geld van de belastingbetaler het best kan worden gespendeerd. Er kan bij aanbestedingen naast de prijs ook rekening worden gehouden met bijvoorbeeld het milieu, sociale doeleinden of innovatieve oplossingen.

Eerlijke concurrentie

De nieuwe richtlijnen bevatten onder andere strengere regels ten aanzien van abnormaal lage biedingen en onderaanneming om te verzekeren dat het arbeidsrecht en de geldende cao’s worden nageleefd. Daarnaast is het doel om eerlijke concurrentie te creëren en dumping te voorkomen.

Meer innovatie

Daarnaast is er meer ruimte voor innovatie. Er is namelijk een nieuwe procedure toegevoegd: het zogenoemde innovatiepartnerschap. Deze procedure maakt het voor aanbestedende diensten mogelijk om een partnerschap voor de lange termijn aan te gaan met een partij voor de ontwikkeling en aankoop van innovatieve producten, diensten en werken.

Vereenvoudiging

De nieuwe richtlijnen moeten de aanbestedingssprocedure vereenvoudigen door het instellen van een aanbestedingspaspoort. Hierdoor worden autoriteiten gedwongen om informatie met betrekking tot aanbieders die in aanmerking komen voor een opdracht te delen uit nationale databases.

Vermindering administratieve lasten

Daarnaast zal om administratieve lasten te verminderen meer gewerkt worden met eigen verklaringen van inschrijvende partijen, waarbij alleen de winnende inschrijver uiteindelijke alle documentatie moet overleggen aan de aanbestedende dienst.

Ook moedigen de nieuwe regels aan tot het opdelen van contracten in percelen zodat kleine en middelgrote ondernemingen een betere toegang krijgen tot overheidsopdrachten.

Concessierichtlijn

De nieuwe concessierichtlijn wordt van toepassing op concessieopdrachten voor werken en diensten met een waarde van vijf miljoen euro of meer. Ook bij concessieopdrachten krijgen overheden meer vrijheid om bij de keuze van de beste aanbieder ook sociale doeleinden, milieu en innovatie mee te nemen.

Wordt vervolgd

De plenaire behandeling van de drie voorstellen in het Europees Parlement vindt in november plaats. Wanneer de richtlijnen door het Parlement worden aangenomen moeten deze vervolgens binnen twee jaar in de lidstaten worden geïmplementeerd. In Nederland zal hiervoor de Aanbestedingswet dienen te worden gewijzigd. Europa decentraal houdt u van het vervolg van de procedures op de hoogte via de website.

Bron

– Europa decentraal

– Public procurement package: getting the best value for money, Europees Parlement, 5 september 2013

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *