Nieuws

Hoofd Inkoop als redder in nood

Zijn rol lijkt bescheiden, maar het hoofd inkoop kan de redding van een organisatie betekenen. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek. De overlevingsstrategie: scherpe besparingen op de inkoopkosten, en innovatie door samenwerking met toeleveranciers. In een concurrerende markt en volatiele economie zijn alle bedrijfstakken gebaat bij een daadkrachtig hoofd inkoop, ook wel CPO (chief procurement…

De Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen zijn gepubliceerd

De Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen zijn gepubliceerd. Uiterlijk 18 april 2016 dienen deze te zijn omgezet naar Nederlandse wetgeving. Bijgaand de richtlijnen: 2014/24/EU Klassieke overheid 2014/25/EU Speciale sectoren Water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten 2014/23/EU Concessieovereenkomsten   U kunt de nieuwe richtlijnen vinden op onze website, onder bibliotheek aanbestedingsdocumentenen dan het bestand nieuwe richtlijnen (2014) selecteren Blijft op de hoogte via…

Aanbestedingswet aangepast door veegwet

De Aanbestedingswet is doormiddel van een veegwet op enkele punten gecorrigeerd en verduidelijkt. Deze veegwet is op 17 januari 2014 gepubliceerd. Meest relevante aanpassingen Aanbestedingswet Een inhoudelijke aanpassing betreft de termijn waarbinnen een vordering tot vernietiging van een overeenkomst kan worden ingesteld (artikel 4.16). Deze termijn is gewijzigd van 15 naar 20 dagen in overeenstemming…

Groei ICT uitgaven 2014: meer kans aanbestedingen?

In 2014 zullen de uitgaven aan Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) naar verwachting met 2,1 procent groeien. Software en cloud-gerelateerde hardware zijn de grote aanjagers, met groeiverwachtingen van ruim 5 procent. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers voor 2014 die branchevereniging Nederland ICT heeft publiceert. Cloud groeit snel De grootste uitschieter zijn de clouddiensten die groeipercentages…

Nieuwe Europese Richtlijnen zijn aangenomen, alle details

Hieronder treft u twee artikelen aan die meer inzicht geven op het aangenomen nieuwe aanbestedingspakket. Het Europees Parlement richt zich in deze meer op het bedrijfsleven cq de inschrijvende partijen. Het artikel van Europa Decentraal richt zich meer op de aanbestedende diensten.   Publiek aanbesteden: kwaliteit belangrijker dan prijs alleen. Vanuit het Europees Parlement COD   Nieuwe…

De nieuwe Europese drempel bedragen voor 2014-2015*

Met verwijzing naar de officiële bekendmaking, zie de gratis downloads, zijn onderstaande drempelbedragen, behoudens alle uitzonderingen hierop, per 1 januari van toepassing. De bedragen zijn uiteraard exclusief BTW, op basis van een professionele raming door ter zake deskundige!!! Voor de duur van de overeenkomst inclusief opties en verlengingen Voor de Centrale overheden (voorheen BAO, nu de AW…

CPV OF CPC- EN NACE-NOMENCLATUUR: WERK, DIENST (2A OF 2B)..

CPV OF CPC- EN NACE-NOMENCLATUUR: WERK, DIENST (2A OF 2B) OF LEVERING?   CPV of CPC- en NACE-nomenclatuur: wat is (bij tegenstrijdigheid) bepalend voor de vraag of sprake is van een werk, dienst (2A of 2B) of levering in de Aanbestedingswet 2012? Een veel gestelde vraag in de praktijk is waarnaar gekeken moet worden bij…

Kamerbrief met reactie op bericht Schrijfgroep Gids Proportionaliteit

Kamerbrief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer met een reactie op het bericht van de schrijfgroep Gids proportionaliteit van 2 september 2013 over de circulaire “Grensbedragen voor procedures Aanbestedingswet 2012 onder de drempelwaarde” van de minister voor Wonen en Rijksdienst. Lees de brief HIER, ook kunt u HIER de gratis aanbestedingsdocumenten vinden.

Grootste groei productie sinds juli 2006, PMI: 55.8

De NEVI PMI® steeg naar 55.8 in september, het hoogste cijfer sinds april 2011. Eén van de aanjagers van deze stijging was de productieomvang, die de grootste groei sinds juli 2006 liet zien. Het aantal nieuwe orders groeide sterk. Het aantal nieuwe export orders was voor de vijfde opeenvolgende maand hoger. De werkgelegenheid steeg licht.…